Girls Softball Tournament Directors
Girls Softball Tournament Directors and Dates


Division Class Tournament Comment Date Site Director Name School
1 A District 1
1 A District 2
1 A District 3
1 A District 4
1 A District 5
1 A District 6
1 A District 7
1 A District 8
1 A District 9
1 A District 10
1 A District 11
1 A District 12
1 A District 13
1 A District 14
1 A District 15
1 A District 16
1 AA District 1
1 AA District 2
1 AA District 3
1 AA District 4
1 AA District 5
1 AA District 6
1 AA District 7
1 AA District 8
1 AA District 9
1 AA District 10
1 AA District 11
1 AA District 12
1 AA District 13
1 AA District 14
1 AA District 15
1 AA District 16
1 AAA District 1
1 AAA District 2
1 AAA District 3
1 AAA District 4
1 AAA District 5
1 AAA District 6
1 AAA District 7
1 AAA District 8
1 AAA District 9
1 AAA District 10
1 AAA District 11
1 AAA District 12
1 AAA District 13
1 AAA District 14
1 AAA District 15
1 AAA District 16
Division Class Tournament Comment Date Site Director Name School Name
1 A Region 1
1 A Region 2
1 A Region 3
1 A Region 4
1 A Region 5
1 A Region 6
1 A Region 7
1 A Region 8
1 AA Region 1
1 AA Region 2
1 AA Region 3
1 AA Region 4
1 AA Region 5
1 AA Region 6
1 AA Region 7
1 AA Region 8
1 AAA Region 1
1 AAA Region 2
1 AAA Region 3
1 AAA Region 4
1 AAA Region 5
1 AAA Region 6
1 AAA Region 7
1 AAA Region 8
Division Class Tournament Comment Date Site Director Name School Name
2 AA Region East/Middle
2 A Region East/Middle
2 AA Region West
2 A Region West